Ο αντίκτυπός μας

  • Home
  • Ο αντίκτυπός μας

Ο αντίκτυπός μας

Κοινωνικός αντίκτυπος

Στόχος μας είναι το έργο μας να έχει μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο και να επιφέρει θετικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν την κοινωνική αδικία και επιλύουν κοινωνικές προκλήσεις. Για να γίνει αυτό, σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις μας με βάση μια θεωρία αλλαγής και τις εξορθολογίζουμε στο γενικό πλαίσιο μιας κατάστασης, έκτακτης ανάγκης ή όχι. Θέτουμε σαφείς στόχους και μετράμε τον αντίκτυπό τους στην κοινότητά μας, στους ανθρώπους που εργάζονται και προσφέρουν εθελοντική εργασία μαζί μας, στους δωρητές που μας υποστηρίζουν και στους ανθρώπους που υπηρετούμε. Αυτή η κυκλική διαδικασία παρέχει στοιχεία που τροφοδοτούν την ανάπτυξη νέων και διευρυμένων παρεμβάσεων για μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο.