ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ GREECE

Ο «Αλεξανδρινός Φάρος» ιδρύθηκε το 2003 από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με αρχικό σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση της ανθρωπιστικής αποστολής του Πατριαρχείου στην Αφρική. Ο Αλεξανδρινός Φάρος συνεργάστηκε σε πρώτο στάδιο με κυβερνήσεις και δημόσιες αρχές στην Αφρική.

Αργότερα, ο Οργανισμός επέκτεινε τη λειτουργία του στην Ελλάδα υπό νέα διοίκηση και με το νέο όνομα «Φάρος Ελπίδας». Ο Φάρος Ελπίδας αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αναγνωρισμένο μέλος -μεταξύ άλλων- των μητρώων των Υπουργείων Εξωτερικών, Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης & Ασύλου.

Τι κάνει ο Φάρος Ελπίδας;

Στον Φάρο Ελπίδας βοηθάμε ευάλωτα άτομα να βελτιώσουν τη ζωή τους και να επιστρέψουν στο δρόμο της ενδυνάμωσης και της αυτενέργειας. Ο Φάρος Ελπίδας έχει εργαστεί στην Αφρική ανταποκρινόμενος στα προβλήματα σοβαρών στερήσεων των εκεί ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στην Ελλάδα για να υποστηρίξει συνανθρώπους μας σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, και στην Πολωνία για να ανταποκριθεί στην ουκρανική προσφυγική κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Ο Φάρος Ελπίδας ανταποκρίνεται σε μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις στην περιοχή EMEA, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και της πρόσφατης Ουκρανικής προσφυγικής κρίση λόγω του πολέμου .

Συμβάλλουμε στη αντιμετώπιση & μείωση της φτώχειας, προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους, προωθούμε τις ανθρωπιστικές αξίες μέσω του πολιτισμού και ανταποκρινόμαστε σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Περισσότερες ειδήσεις